Mengemaskini Maklumat Pembayaran

Anda bolehmenukarataumengemaskinikadkredit yang dipautkankelangganan NBA League Pass andadenganmengikutilangkah-langkah di bawah.

  1. Log masukke NBA ID anda di NBA.com
  2. Ketik ikon Akaun di bahagianatassebelahkanan
  3. Pilih 'Edit' bersebelahandengan 'KaedahPengebilan'
  4. Taipkanmaklumatkadkreditanda yang dikemaskini dan pilih 'Kemas Kini'

Jika andamembeliakaunandamelaluiPihakKetiga, andaperlumenghubungiPihakKetigaituuntukmengemaskinikadkreditanda.

Adakah artikel ini membantu?

Artikel dalam seksyen ini