MenggunakanKodPromosi

Untukmenggunakankodpromosi:

  1. Log masukke NBA ID anda
  2. Tambahkanlangganan League Pass pada trolibeli-belahanda
  3. Pada halaman 'Maklumat Bil', masukkankodpromosi di bawah 'Ada kodpromosi?'
  4. Klik 'Guna' untukmemastikankodpromosiadalahsah dan telahdigunakan
Adakah artikel ini membantu?

Artikel dalam seksyen ini