Melaraskan Tetapan Waktu

Melaraskan tetapan waktu pada peranti tertentu dapat membantu menyelesaikan masalah lokasi. Pengguna tidak dapat mengubah tetapan waktu kalendar ke zon waktu mereka yang tertentu di web. Semua masa akan berada di Waktu Piawai Timur (EST).

 

Mudah Alih:

Pastikan khidmat lokasi dihidupkan dalam tetapan telefon untuk aplikasi ini.

Roku:

  1. Pergi keskrin Utama denganmenekanbutang Utama di alatkawalanjauhanda.
  2. Gunakanbutang ‘Atas’ dan ‘Bawah’ pada alatkawalanjauhuntukpergike ‘Tetapan'
  3. Daripada 'Tetapan', pergike 'Sistem' dan pilih 'Masa'
  4. Laraskan format jam dan tetapanzonwaktu pada jam skrinutamaanda.

Xbox One dan Xbox X Series:

Ketidakserasian Xbox One atau Xbox X dan zonwaktutempatanandamungkinmenghalangnyadaripadamengaksessebarang video.

  1. Dari skrin Utama anda, tekanbutang Panduan Xbox. Atau, andabolehpilih ‘Tetapan’ jikaiakelihatan pada skrinutamaanda.
  1. Pilih ‘Tetapan’
  1. Pergi ke 'Sistem' dan pilih 'Masa'
  1. Pergi ke ‘Zon waktu’

Pilihdaripadasenaraizonwaktutersedia dan Xbox One serta Xbox X andaakanmengemaskinitarikh dan waktuandasecaraautomatik.

Adakah artikel ini membantu?

Artikel dalam seksyen ini