ล้างแคชและคุกกี้

การเริ่มต้นเซสชั่นใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจพบได้ส่วนใหญ่ในการเข้าสู่ระบบหรือการเข้าถึงเนื้อหา เพื่อเริ่มต้นเซสชั่นใหม่ คุณต้องล้างแคชและคุกกี้ของเบราว์เซอร์ ปิดแท็บเบราว์เซอร์และหน้าต่างทั้งหมด จากนั้นเปิดอินสแตนซ์ของเบราว์เซอร์ใหม่และลองอีกครั้ง นอกจากนี้ คุณอาจลองใช้เว็บเบราเซอร์อื่นเพื่อตัดปัญหาเฉพาะตัวของเบราว์เซอร์ใด ๆ ออกไป

 

Google Chrome

 1. ในแถบเบราว์เซอร์ ให้ป้อน: chrome://settings/clearBrowserData
 2. เลือกรายการที่คุณต้องการล้าง (เช่น, ล้างประวัติการเข้าชม, คุกกี้และข้อมูลไซต์อื่น ๆ , ประวัติการดาวน์โหลด, แคชและข้อมูล)
 3.  คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการล้างข้อมูลได้โดยคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงตรงช่วงเวลา หากต้องการล้างแคชและคุกกี้ทั้งหมดของคุณให้เลือก "ทุกช่วงเวลา"
 4. เลือกทุกช่องเพื่อล้างข้อมูลทั้งหมด
 5. คลิกปุ่มสีน้ำเงิน "ล้างข้อมูล"

Firefox

 1. จากเมนูเครื่องมือ เลือกล้างประวัติล่าสุด
 2. จากช่วงเวลาที่จะล้าง ให้เลือกช่วงที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลง หากต้องการล้างแคชทั้งหมด ให้เลือกทุกอย่าง
 3. คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจาก "รายละเอียด" เพื่อเลือกส่วนที่จะล้าง
 4. คลิก เคลียร์ทันที

Internet Explorer 8 ขึ้นไป

 1. จากเมนูความปลอดภัยด้านบนขวา ให้คลิก ลบประวัติการเรียกดู
 2. ยกเลิกการเลือกรักษาข้อมูลเว็บไซต์โปรด และเลือกไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว คุกกี้ และประวัติ
 3. คลิก ลบ

Internet Explorer 7

 1. จากเมนูเครื่องมือที่ด้านบนขวา ให้เลือกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. หากต้องการลบแคช ให้คลิก ลบไฟล์
 3. หากต้องการลบคุกกี้ ให้คลิก ลบคุกกี้
 4. หากต้องการลบประวัติ ให้คลิก ลบประวัติ
 5. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง เพื่อออก

Safari

 1.  คลิกปุ่ม 3 ขีดที่มุมบนขวาเพื่อเปิดเมนูตัวเลือก
 2. คลิก ประวัติ
 3. คลิก ล้างประวัติล่าสุด
 4. คลิก รายละเอียด เพื่อเลื่อนลงมา
 5. เลือกแคชและคุกกี้
 6. คลิก เคลียร์ทันที

Microsoft Edge

 1.  คลิกปุ่ม 3 ขีดที่มุมขวาด้านบน
 2. คลิกปุ่มประวัติที่มีรูปร่างนาฬิกา
 3. คุณจะสามารถดูประวัติการท่องเว็บของคุณที่นี่
 4. คลิก ล้างประวัติ และจากนั้นคลิก แสดงเพิ่มเติม
 5. เลือกแคชและคุกกี้
 6. คลิก ล้าง

Android

 1. เปิดการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณ
 2. แตะที่หัวข้อ Storage เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่า * หากโทรศัพท์ของคุณใช้ระบบ Android Oreo หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าให้เปิดหน้าการตั้งค่า App Manager

 3. แตะที่หัวข้อ Other Apps
 4. ค้นหาแอป NBA ในรายการ
 5. คลิกล้างแคชและล้างข้อมูล

Amazon Fire TV

 1. ใช้ปุ่มนำทางของรีโมท Fire TV เลื่อนลงแล้วเลือก "การตั้งค่า"
 2. เรียกดูเมนูและเลือก "แอปพลิเคชัน"
 3. เลือก "จัดการแอปพลิเคชันทั้งหมด" จากถาดแอปพลิเคชัน
 4. เลือกแอป NBA จากรายการแอปที่ติดตั้งแล้ว
 5. เลือก "ล้างแคช" หรือ "ล้างข้อมูล" เลือก "ตกลง" เพื่อยืนยันการเลือก

แท็บเล็ต Amazon Fire

 1. ไปที่ "การตั้งค่า" โดยปัดลงมาจากด้านบนของหน้าจอเพื่อให้แสดงเมนู Quick Action
 2. แตะ "แอปพลิเคชัน"
 3. เลือก "จัดการแอปพลิเคชันทั้งหมด"
 4. เลือกแอป NBA
 5. แตะปุ่ม "ล้างแคช" เพื่อล้างความจำแคชของแอป
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้