คุณภาพวีดีโอ

แอป NBA จะให้คุณภาพของวิดีโอที่เหมาะสมที่สุดโดยขึ้นอยู่กับแบนด์วิดธ์การดาวน์โหลด ณ ปัจจุบันของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ จนถึงสูงสุด 3MBโปรแกรมเล่นวิดีโอใช้เทคโนโลยีแบนด์วิดธ์แบบปรับได้เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเป็นระยะ ๆ และส่งมอบประสบการณ์ของคุณภาพวิดีโอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อนั้น ๆ ให้กับคุณหากแบนด์วิดธ์ที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่คุณรับชมเกมอยู่ คุณภาพของภาพจะไม่คงที่

โปรแกรมที่ใช้แบนด์วิดธ์มาก ๆ เช่น โปรแกรมแชร์ไฟล์ (เช่นeMule, บิตทอร์เรนต์) อาจรบกวนวิดีโอที่สตรีมอยู๋บนแอป NBA และทำให้คุณภาพของวิดีโอลดลงขอแนะนำให้ปิดโปรแกรมเหล่านี้ในขณะรับชมวิดีโอบนแอป NBA หรือจำกัดการใช้แบนด์วิดธ์ของโปรแกรมดังกล่าวการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือการใช้งานโปรแกรมแบบเรียลไทม์ เช่น VoIP อาจลดคุณภาพของวิดีโอได้เช่นกัน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้