การใช้รหัสโปรโมชั่น

การใช้รหัสโปรโมชั่น:

  1. เข้าสู่ระบบ NBA ID ของคุณ
  2. เพิ่มการสมัครสมาชิกLeaguePassลงในตะกร้าสินค้าของคุณ
  3. ในหน้า "ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน" ป้อนรหัสโปรโมชั่นภายใต้ "มีรหัสโปรโมชั่นหรือไม่"
  4. คลิก "ใช้งาน" เพื่อยืนยันว่ารหัสโปรโมชั่นถูกต้องและได้นำไปใช้แล้ว
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้