ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยข้อมูลที่ให้นี้ กรุณาติดต่อฝ่ายช่วยเหลือลูกค้าของ NBA ผ่านทางอีเมลหรือไลฟ์แชท

ในการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือ โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะให้ได้ เพื่อช่วยให้กระบวนการช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 • อุปกรณ์ (เช่นiPad, Samsung Galaxy S7)
 • ระบบปฏิบัติการ (เช่นWindows Vista, Mac OSX)
 • เว็บเบราเซอร์ (เช่นGoogle Chrome, IE11)
 • ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพ (เมือง / รัฐ / ประเทศ)
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ประเภทเครือข่าย (เช่นบ้าน สำนักงาน มหาวิทยาลัย)
  • ผู้ให้บริการ (เช่นComcast, Time Warner)
  • ประเภทของบริการ (เช่นโมเด็มเคเบิล, DSL/ADSL, แอร์การ์ดพกพา)
  • มีสายหรือไร้สาย
  • แบนด์วิดธ์ความเร็วในการดาวน์โหลด สามารถค้นหาได้ที่นี่เปลี่ยนสถานที่เป็น New York เพื่ออ้างอิง
 • ไฟร์วอลล์และแอปพลิเคชันรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ (เช่นAvast, Norton)
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้