Commercial League Pass

ถ้าคุณเป็นเจ้าของหรือดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์และสนใจสมัครสมาชิก NBA League Pass สำหรับผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการตามคำแนะนำด้านล่าง

Commercial League Pass ช่วยให้ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์เข้าถึง League Pass ด้วยตัวเลือกการสตรีมพร้อมกันเพื่อรองรับกับสถานประกอบการนั้น ๆ ไปที่หน้าแพ็กเกจเพื่อซื้อ Commercial League Pass

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้