นโยบายการต่ออายุอัตโนมัติ

การสมัครสมาชิก League Pass รายปีที่ซื้อผ่าน NBA.com จะต่ออายุโดยอัตโนมัติในราคาเต็มฤดูกาลก่อนที่เริ่มการแข่งขันในทุกฤดูกาล แฟนๆ ที่สมัครสมาชิกรายปีจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน

 

สมาชิกรายเดือนจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติทุกเดือน

 

หากคุณต้องการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติ โปรดส่งตั๋วพร้อมการสนับสนุน ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้