นโยบายการต่ออายุอัตโนมัติ

สำหรับการซื้อผ่าน  NBA.com:

  1. การสมัครสมาชิก League Pass แบบทั้งฤดูกาลจะต่ออายุอัตโนมัติในราคาเต็มฤดูกาลก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นทุกฤดูกาล แฟนบาสที่เป็นสมาชิกแบบทั้งฤดูกาลจะได้รับแจ้งก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน
  2. การเป็นสมาชิก League Pass แบบรายเดือนจะต่ออายุอัตโนมัติทุก ๆ 30 วัน

สำหรับการซื้อผ่านแอป:

  1. สำหรับสมาชิก League Pass รายเดือนและรายปี คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการต่ออายุในแอปที่ระบุไว้และยอมรับเมื่อทำการซื้อ โปรดดูจุดที่ทำการซื้อสำหรับเงื่อนไขการต่ออายุ

หากคุณต้องการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติหรือยกเลิกการชำระเงินครั้งถัดไป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้