การปรับการตั้งค่าเวลา

Roku:

  1. ไปที่หน้าจอหลักโดยกดปุ่มโฮมบนรีโมทของคุณ
  2. ใช้ปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" บนรีโมทเพื่อไปที่ "การตั้งค่า"
  3. จาก "การตั้งค่า" ไปที่ "ระบบ" และเลือก "เวลา"
  4. ปรับรูปแบบเวลาชั่วโมงและการตั้งค่าเขตเวลาบนนาฬิกาบนหน้าจอหลักของคุณ

Xbox One และ Xbox X Series:

เวลาที่ไม่ตรงกันในXboxOneและเขตเวลาท้องถิ่นของคุณอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงวิดีโอได้

  1. ให้กดปุ่มXboxGuideจากหน้าจอหลักของคุณหรือคุณอาจเลือก "การตั้งค่า" หากสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอหลักของคุณ
  2. เลือก "การตั้งค่า"
  3. ไปที่ "ระบบ" และเลือก "เวลา"
  4. ไปที่ "เขตเวลา"

เลือกจากรายการเขตเวลาที่มีแล้วXboxOneและXbox X จะอัปเดตวันที่และเวลาของคุณโดยอัตโนมัติ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้