Amazon Fire TV และ Fire Stick

แอป NBA และ NBA League Pass มีให้บริการบน Amazon Fire TV และ Firestick ในประเทศต่อไปนี้:

 

ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้