Amazon Fire TV และ Fire Stick

แอป NBA และ NBA League Pass มีให้บริการบน Amazon Fire TV และ Firestick ในประเทศต่อไปนี้:

ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

Amazon Fire TV และ Fire Stick Gen 3+, Fire OS 6+

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้