การเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเกรดการเป็นสมาชิกของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนหรืออัปเกรดการเป็นสมาชิกของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ NBA.com และที่หน้าบัญชีของคุณ ให้เลือก "จัดการแผน"ถัดจากการเป็นสมาชิก

คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของเราได้ที่นี่และเลือก "เปลี่ยนการเป็นสมาชิก" เป็นเหตุผลในการติดต่อ โปรดใส่ข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อให้เราดำเนินการคำขอของคุณได้และเพื่อให้คุณสามารถดูการแข่งขันที่คุณต้องการได้

  1. อีเมลที่เชื่อมกับบัญชี NBA
  2. การเป็นสมาชิกปัจจุบันของคุณ
  3. การเป็นสมาชิกที่คุณต้องการเปลี่ยน/อัปเดต
  4. ตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงิน

ถ้าคุณซื้อผ่านบุคคลที่สาม คุณจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนของพวกเขาเพื่อเปลี่ยนแปลงหรืออัปเกรดการเป็นสมาชิก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

บทความในส่วนนี้