TV Sağlayıcınızlaoturumaçın

TV Sağlayıcılarıveuluslararasıortaklararacılığıylasatınalınantümaboneliklerde NBA dijitalplatformlarınaerişimmevcuttur.

 • Aboneliğinizi NBA TV veya NBA League Pass'ıiçerecekşekildeyükseltmekiçin TV sağlayıcınızlailetişimegeçin.
 • NBA dijitalplatformlarındakiaboneliğinizeerişmekiçin TV sağlayıcıkimlikbilgilerinizleoturumaçın.
 • Kullanıcıadınızıveparolanızıbilmiyorsanız, parolanızısıfırlamakiçinlütfen TV Sağlayıcınızlailetişimegeçin.

ABD TV Sağlayıcıları

Web:

 1.  NBA.com ana sayfasınagidin
 2. 'Oturumaç'atıklayın (sağüstte)
 3. 'TV SağlayıcısıSeç'etıklayın
 4. TV Sağlayıcınızınlogosunatıklayınvekullanıcıadınızlaparolanızıgirin

NBA App:

 1. “Hesabım” simgesinedokunun (sağüstte)
 2. Oturumaç / Bir NBA ID Oluştur
 3. 'Hesabım' ekranından 'TV Sağlayıcım' seçeneğinedokunun
 4. 'TV SağlayıcısıSeç'edokunun
 5. TV Sağlayıcınızınlogosunadokununvekullanıcıadınızlaparolanızıgirin

ABD'de NBA TV veya NBA League Pass aboneliklerisunan TV sağlayıcılarımızınlistesiiçinburayıtıklayın. Eğersağlayıcınızıgöremiyorsanız, lütfendestekekibimizebirtalepaçın. Lütfensatın alma işleminibelgelemeyevebir NBA ID oluşturmayahazırolun.

 

Ayrıcaburadan TV SağlayıcıhesabınızlaNBA.com'daoturumaçabilirsiniz.

 

Uluslararası Ortaklar

Web:

 1.  NBA.com ana sayfasınagidin
 2. 'Oturumaç' seçeneğiniseçin (sağüstte)
 3. Sağlayıcınızınlogosunatıklayınvekullanıcıadınızlaparolanızıgirin

NBA Mobil Uygulaması

 1. SağüsttekiHesabımsimgesinedokunun
 2. 'Oturumaç' düğmesinedokunun
 3. 'Hesabım' ekranından 'Sağlayıcım' seçeneğinedokunun
 4. Sağlayıcınızınlogosunadokununvekullanıcıadınızlaparolanızıgirin

Sağlayıcınızıgörmüyorsanız, Destekbiriminebirtalepgönderin. Lütfensatın alma belgeniziyanınızdabulundurunvebir NBA kimliğioluşturun

Bu makale yardımcı oldu mu?

Bu bölümdeki makaleler